Regeerakkoord: ’terugleversubsidie na 2020′

In het regeerakkoord heeft het kabinet de ambitie geformuleerd om al in 2020 een opvolger van de salderingsregeling in te voeren. Als alternatief wordt vanaf 2020 een terugleversubsidie ingevoerd.

Zonnepanelen blijven een goede investering!

Voor huidige eigenaren van zonnepanelen
De salderingsregeling blijft bestaan tot in ieder geval 2020. Iedereen die vóór 2020 zonnepanelen heeft gekocht kan gebruik blijven maken van de bestaande regeling. Volgens D66 blijft de salderingsregeling voor deze groep doorlopen ná 2020!

Voor consumenten die overwegen om zonnepanelen aan te schaffen
Zonnepanelen kopen voor 2020 betekent dat de salderingsregeling blijft gelden, ook na 2020. Het aanschaffen van zonnepanelen blijft de komende jaren dus buitengewoon interessant. Dan is het helemaal de vraag of het wijzigen van de salderingsregeling in 2020 überhaupt haalbaar is en na 2020 komt een subsidie op teruglevering die een terugverdientijd van 7 jaar garandeert.

Wat staat er letterlijk in het Regeerakkoord

  1. De salderingsregeling duurzame elektriciteit wordt in 2020 omgevormd in een nieuwe regeling (E26). De verwachting is dat de kosten van zonnestroom zullen dalen en met dezelfde middelen meer duurzaamheidswinst geboekt kan worden (pagina 38, 65).
  2. Toch staat in het Budgettaire overzicht (pagina 58) dat voor het ‘invoeren alternatief voor salderingsregeling (zie M128) vrij wordt gemaakt: 213 miljoen euro (2020) en 240 miljoen euro (2021).

Ontdek wat u kunt besparen

Ontvang direct een offerte op maat voor zonnepanelen!

Maar hoe heet is deze regeerakkoordsoep?

Het regeerakkoord is een voornemen, wat gerealiseerd wordt is zeer de vraag. Voor de salderingsregeling heeft dat te maken met:

  1. Wat wordt gedaan met de eerder aangenomen motie en uitspraken van minister Kamp dat de salderingsregeling wordt voortgezet?
  2. Is het überhaupt wel haalbaar eerder een nieuwe regeling in te voeren? Volgens minister Kamp is aanpassing van de salderingsregeling pas mogelijk na uitrol van de slimme meter. De Europese opdracht is dat in 2020 80% van de huishoudens een slimme meter moet hebben. Het is nog onduidelijk of dat lukt.
  3. Daarnaast kunnen individuele bedrijven en belangenverenigingen zich de komende periode laten gelden in de lobby om de salderingsregeling door te laten lopen tot in ieder geval 2023.

Achtergrond 

  1. Half december 2016 werd in de Tweede Kamer met grote meerderheid een motie aangenomen over het behoud van salderen tot 2023 (gesteund door: VVD, D66, SP, SGP en de indieners PvdA en GroenLinks)
  2. In navolging op deze motie heeft in juli 2017 minister Kamp een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij toezegt: (1) er komt investeringszekerheid voor mensen met zonnepanelen, ook na invoering van een mogelijk alternatief voor salderen en (2) de salderingsregeling wijzigt pas vanaf 2023
  3. Op een bijeenkomst van de Solar Business Day sprak Ed Nijpels (voorzitter van het Energieakkoord) duidelijk zijn voorkeur uit voor het laten doorlopen van de salderingsregeling tot het aflopen van het Energieakkoord in 2023.
Menu