Zonnepanelen begrippen

Op deze pagina treft u veel voorkomende begrippen en woorden aan uit het vakgebied van zonne-energiesystemen. Wij hebben deze voor u geselecteerd en in alfabetische volgorde gezet.

Bij PV installaties is potentiaal-vereffening (aarding) het koppelen van de metalen constructie waar de zonnepanelen op liggen aan aarde. Het doel hiervan is, het op een gecontroleerde manier laten afvloeien van ongewenste spanningsverschillen in de set. Hierdoor wordt o.a. ook metaalcorrosie voorkomen en bevordert het de veiligheid en duurzaamheid van de gehele installatie. Het is volgens de normen niet verplicht, maar wij doen dit altijd.

Zonnepanelen van amorf silicium worden ook ‘dunne-laag zonnepanelen’ genoemd. Ze worden gebruikt in dunne-film zonnepanelen. Amorfe zonnepanelen bevatten geen kristallen, daarom zijn ze zeer buigzaam. Dit type zonnepanelen is zeer goedkoop. Maar het rendement (maximaal 8%) is veel lager dan van zonnepanelen met mono- of polykristallijn zonnecellen (maximaal 21%). De levensduur van amorfe zonnepanelen is beperkt tot 15 jaar. In Nederland worden amorfe zonnepanelen nauwelijks gebruikt, omdat de beschikbare oppervlakte voor zonnepanelen vaak de beperkende factor is. Een paneel met een hoger rendement levert dus meer kWh op jaarbasis dan een laag rendement paneel.

Invloed van de afstand die zonlicht door de atmosfeer aflegt. In de winter als de zon laag staat, moet zonlicht een relatief lange weg door de atmosfeer afleggen, voordat het op het zonnepaneel valt. De kracht van de zon is daardoor in de winter iets minder sterk dan in de zomer, als het zonlicht vrijwel recht van boven schijnt.

Een zonnepanelen systeem waarbij het opgewekte vermogen opgeslagen wordt in accu’s of direct gebruikt wordt. Er is dan geen aansluiting op het openbare net en eventuele omvormers werken zelfstandig.

Een Ampèremeter wordt gebruikt om stroom te meten. Met een Ampèremeter wordt gemeten hoeveel gelijkstroom de zonnepanelen opwekken. De meeteenheid van stroom is Ampère. Genoemd naar de Fransman André-Marie Ampère.

Azimut, een begrip uit de astronomie, heeft te maken met de plaatsing van de zonnepanelen. Azimut is de hoek die een bepaalde richting maakt met de richting van het noorden. Azimut wordt uitgedrukt in graden. De gehele cirkel is 360°, noord is 0°. Een ster die zich precies in het oosten bevindt heeft een azimut van 90°. Bij zonnepanelen geeft de azimut de kompasrichting aan waarin een zonnepaneel wijst. Deze is belangrijk om een optimale opbrengst op zonnepanelen te halen: het rendement. Zonnepanelen gericht op het zuiden, die op een dak staan met 36 graden, geven de hoogste opbrengst.

De zonnepanelen zijn ‘bankable’ op het moment dat o.a. grote wereldwijd werkende banken besloten hebben dat men geld mag lenen om te investeren in de zonnepanelen van de betreffende fabrikant. Dit houdt in dat na een positieve “technische” audit: productie faciliteit, financieel en op productniveau, banken zonnepanelen goedkeuren en voor zeer grote commerciële projecten, financiering verstrekken. Enkele voorbeelden van gerespecteerde audit partijen zijn Protos, 3E, DNV en Allianz. De panelen zijn dus niet alleen geselecteerd op kwaliteit, maar ook op continuïteit van de fabriek en garantie afhandeling. Dit zijn dus de merken die al langer bestaan, een degelijk product leveren en financieel gezond zouden moeten zijn.

Wat de beste zonnepanelen zijn voor uw energiebehoefte? Dat is lastig te zeggen. Het ligt eraan wat uw wensen zijn. Wilt u zoveel mogelijk Wattpiek op het dak, of een zo gebalanceerd mogelijk systeem qua kostprijs en opbrengst? Als u de wensen aangeeft, dan kijken wij welk merk en type paneel hier het beste bij past en bieden u daarop een passende offerte. Momenteel werken wij veel met PhonoSolar, Trina Solar en LG Solar. Met deze merken kunnen wij iedere klant voorzien in hun behoefte. Zijn er “speciale” wensen? Er zijn bijvoorbeeld afwijkende paneelmaten nodig? Dan zoeken wij voor uit het meest passende systeem!

Dit is een elektriciteitsmeter die alleen de stroom van het systeem zonnepanelen meet, onafhankelijk van het verbruik van die stroom. Voor de SDE-regeling is het verplicht een brutometer te laten plaatsen. Het subsidiebedrag is afhankelijk van de hoeveelheid geproduceerde stroom, onafhankelijk van het verbruik ervan.

CO2 (kooldioxide) is medeverantwoordelijk voor het broeikaseffect. Zonnepanelen stoten geen CO2 uit en dragen bij aan een beter milieu. Elke m2 zonnepanelen scheelt 70kg CO2 per jaar

Connector is een ander woord voor stekker. Het zonnepaneel heeft een connector om verbinding te maken met de omvormer. Die vormt de gelijkstroom van het zonnepaneel om in wisselstroom die u kunt gebruiken in huis.
De meest gebruikte connector is van het merk Multi-Contact, type MC4. Hier zijn ook veel replica’s in de handel, welke niet allemaal even goed zijn. Het origineel gebruiken is altijd de beste keus, aangezien replica op ander replica wel eens voor problemen zorgt.

Console is de bak waarop een zonnepaneel op een plat dak wordt geplaatst. De console zorgt voor een optimale hellingshoek van de zonnepanelen. Jaren geleden waren dit zwarte plastic bakken waar tegels of zakken grind in gelegd werd als ballast. Tegenwoordig gebruikt men als onderconstructie aluminium en rvs constructiemateriaal en spreekt men niet meer van consoles.

Een elektriciteitsmeter voorzien van een aluminium schijf die sneller draait naarmate er meer elektrische energie wordt verbruikt. Veel installaties in oude huizen hebben nog een draaischijfmeter of ook wel bekend als een ferrarismeter. De ferrarismeter is (bijna altijd) geschikt voor het terugleveren van zonnestroom: de draaischijf draait dan gewoon “achteruit”.

Duurzame energie (groene energie) is energie opgewekt uit duurzame energiebronnen.
Deze energiebronnen raken nooit op, zoals zon, wind, water en biomassa. Vormen van duurzame energie zijn bijvoorbeeld zonne-energie en windenergie. Duurzame energie wordt ook wel groene energie genoemd. Met zonnepanelen maakt u 100% groene energie.

Deze worden gemaakt met behulp van opdamp-technieken. Er is geen kristalstructuur. Deze soort is aanmerkelijk goedkoper, maar levert veel minder elektriciteit op.

Efficiency is bij zonnepanelen belangrijk: het geeft aan hoeveel energie van licht door zonnepanelen in elektriciteit wordt omgezet. Hoe hoger het percentage, des te hoger de opbrengst aan elektriciteit. Monokristallijne zonnepanelen hebben een hogere efficiency dan polykristallijne zonnepanelen bij de zelfde paneelmaat.

Een EL-test (ElectroLuminescence) is een kwaliteitscontrole die wordt uitgevoerd vóórdat het zonnepaneel wordt gelamineerd (samensmelting van de verschillende lagen). Deze EL-test is van cruciaal belang voor de levensduur en de reële kWh-opbrengsten van een zonnepaneel. Niet elke zonnepaneel producent voert EL testen uit op de modules, dit omdat deze vrij kostbaar zijn en de prijs van het zonnepaneel dan hoger zal zijn.

Net zoals een röntgenfoto een kwaal aan het licht kan brengen bij mensen, zo kan een EL-test niet-zichtbare defecten aan het licht brengen bij een zonnepaneel. Defecten in het zonnepaneel kan je immers zelden visueel vaststellen met het blote oog.

Een EL-test kan volgende onvolkomenheden zichtbaar maken:

  • Afwijkende stroomwaarden van cellen onderling . Een cel met afwijkende stroomwaarde fungeert als weerstand, en warmt op (“hot spot”)
  • Cracks & micro-cracks: cellen die een scheur(tje) vertonen
  • Cellen die een black spot bevatten doordat ze niet egaal zijn van structuur, of onzuiverheden bevatten
  • Soldeer kwaliteit tussen cellen onderling
  • Beschadigde cellen

De elektriciteitsmeter meet het verbruik van elektriciteit. Dit verbruik wordt uitgedrukt in kWh (kilowattuur).
De meest voorkomende elektriciteitsmeter is een meter met draaischijf. Als de zonnepanelen meer stroom produceren dan je verbruikt, dan loopt deze meter terug. Zo wordt de opbrengst van de zonnepanelen vanzelf verrekend. Een teruglevermeter of ‘slimme meter’ is een digitale twee-richtingen-meter. De meter meet de elektriciteit die je zonnepanelen terugleveren aan het elektriciteitsnet en de elektriciteit die je zelf verbruikt. Ook is er een digitale meter, die alleen het verbruik meet. De komende jaren worden alle elektriciteitsmeters vervangen door deze ‘slimme meters’.

Om een zonnepaneel te produceren is energie nodig. Het terugverdienen van die hoeveelheid energie (de energetische terugverdientijd) lag tot voor kort op 4 tot 6 jaar. Door nieuwe productiemethodes van zonnepanelen is de energetische terugverdientijd sterk gedaald. Voor nieuwe zonnepanelen systemen wordt gerekend met 1 tot 2 jaar.
De levensduur van een zonnepanelen systeem is tenminste 25 jaar. Dat betekent dat een systeem van zonnepanelen 23 jaar CO2 vrij werkt.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig iets is. Het bestaat voor auto’s, koelkasten en wasmachines. En voor huizen. Energielabel A is het zuinigst, energielabel G is het minst zuinig. Bij een huis met energielabel G zijn er veel mogelijkheden om te besparen. Denk aan het isoleren van muren, dak en vloer en het plaatsen van dubbel glas. Het energielabel van uw huis wordt beter met zonnepanelen. Sinds 1 januari 2008 moeten huiseigenaren een energielabel overhandigen als zij hun huis gaan verkopen of verhuren. Voor kopers en huurders is dit belangrijke informatie, want hoe energiezuiniger het huis, hoe lager de energierekening. Zo maakt u uw huis nog aantrekkelijker. Dat heeft direct invloed op de verkoopprijs van het huis èn op de snelheid van verkoop. Er is er extra wetgeving over het energielabel in voorbereiding. Daarbij is het idee dat een notaris geen verkoopakte mag passeren als het energielabel van de woning ontbreekt.

Een energieleverancier of energiebedrijf levert gas en/of elektriciteit. Op de elektriciteitsmarkt in Nederland zijn verschillende soorten bedrijven actief: producenten van elektriciteit, leveranciers van elektriciteit, (groot)handelaren in elektriciteit en netbeheerders. De netbeheerder is verantwoordelijk voor het transport van elektriciteit. Met netgekoppelde zonnepanelen wordt u zelf energieleverancier.

De energierekening van een gemiddeld huishouden in Nederland is zo’n € 2200,- per jaar. Het verbruik van elektriciteit van een gemiddeld huishouden is 3500 kWh per jaar. Met zonnepanelen kun je daarop flink besparen. Zonnepanelen werken ook bij bewolkt weer en in de winter. En met de huidige panelen verdien je de zonnepaneel kosten al binnen 8-9 jaar terug. Het gasverbruik van een gemiddeld huishouden is 1650 kubieke meter (m3). Met energiebesparende maatregelen als het isoleren van je huis kun je ook je energierekening omlaag brengen. Ook met kleine maatregelen kun je stroomverbruik terugbrengen.

EPA staat voor Energie Prestatie Advies.Een gecertificeerde adviseur bepaalt hoe energiezuinig je huis is en welke maatregelen je kunt nemen om het huis energiezuiniger te maken. Bijvoorbeeld maatregelen als zonnepanelen, een HR-ketel, spouwisolatie of vloerisolatie.De adviseur bepaalt het energielabel voor je huis. Sinds 1 januari 2008 moeten huiseigenaren een energielabel overhandigen als zij hun huis verkopen of verhuren. Dit certificaat geeft aan hoe energiezuinig een huis is: de mate van isolatie en het energieverbruik. Voor kopers en huurders is dit belangrijke informatie, want hoe energiezuiniger het huis, hoe lager de energierekening.

Feed-in tarief voor zonnepanelen wordt ook wel ‘terugleververgoeding’, ‘teruglevertarief’ of ‘zonnepremie’ genoemd. De hoogte van het tarief is gelijk aan de prijs van de elektriciteit die vermeld staat in uw contract met de energieleverancier. De elektriciteit die u opwekt met zonnepanelen wordt verrekend met uw stroomverbruik. Dit wordt ‘salderen’ genoemd. De door u opgewekte stroom wordt verrekend met uw verbruik. Dat gaat tegen hetzelfde stroomtarief.

Meer elektriciteit verbruikt dan met zonnepanelen gemaakt?
Voorbeeld: uw verbruik is 3500 kilowattuur (kWh) per jaar. De zonnepanelen hebben 2000 kWh gemaakt. Dit wordt verrekend met uw verbruik: u moet nog 1500 kWh betalen tegen het normale leveringstarief. Deze situatie zal voor meer dan 90% van de huishoudens gelden.

Meer elektriciteit met zonnepanelen geproduceerd dan verbruikt?
Hebben uw zonnepanelen meer elektriciteit gemaakt dan u heeft verbruikt? Dan wordt eerst uw verbruik verrekend met de opgewekte elektriciteit. U hoeft dus niets aan de leverancier te betalen voor elektriciteit. Ook krijgt u geld voor de extra elektriciteit die de zonnepanelen hebben geleverd. Het wordt vergoed tegen een apart, lager tarief. Dit wordt producententarief of terugleververgoeding genoemd.
Voorbeeld: uw verbruik is 3500 kWh. De zonnepanelen hebben 4000 kWh gemaakt. De 3500 kWh wordt verrekend. Voor de 500 kWh, die u extra heeft gemaakt krijgt u een vergoeding tegen het (lagere) producententarief (ongeveer € 0,09/KWh). Dit tarief kan verschillen per energieleverancier.

Wekken de zonnepanelen meer dan 5000 kWh op, dan gelden andere regels.

Fill Factor geeft aan wat de kwaliteit van de zonnecellen zijn en zoals deze zijn verwerkt in het zonnepaneel.
Het is erg lastig om te zien of een zonnepaneel van slechte of goede kwaliteit is. Dit hangt af van twee zaken.
U kunt een aantal punten zelf uitzoeken dat een beter inzicht geeft of de kwaliteit van het zonnepaneel goed, redelijk of slecht zou zijn.

De fysieke kwaliteit van een zonnepaneel is bijna niet te achterhalen en zit in de constructie van het frame, type connectoren, kit, glas en de folies die zijn gebruikt. Deze informatie wordt slecht of niet aangegeven door de producent maar is wel degelijk van belang. Standaard zonnepanelen hebben tegenwoordig bijna allemaal 10 jaar fabrieksgarantie op de constructie van het paneel. De kwaliteit van de zonnecellen en hoe deze zijn verwerkt in het zonnepaneel kunt u zelf berekenen aan de hand van de eerder uitgelegde meetwaardes bij STC.

De Isc en Voc waardes zijn zogeheten ideale waardes en zullen niet haalbaar zijn als het zonnepaneel in gebruik is genomen in een realistische omgeving. De Imp en Vmp zijn daarentegen waardes die “wel” haalbaar zijn als het zonnepaneel in gebruik is genomen.

Als u de volgende formule toepast op deze waardes krijgt u een percentage die aangeeft wat de uiteindelijke kwaliteit van de zonnecellen zijn en zoals die zijn verwerkt in het zonnepaneel:

Imp x Vmp = A (realistische waarde)
Isc x Voc = B (idealistische waarde)
A / B = Fill Factor

De Fill Factor laat zien wat het percentage is tussen de ideale en realistische waarde. Des te hoger het percentage, des te hoger de kwaliteit. De Fill Factor geeft niet alleen de kwaliteit van de zonnecellen weer maar tevens de kwaliteit van het zogeheten laminaat waarin deze cellen zijn verwerkt.

Fossiele brandstoffen zijn traditionele energiebronnen, zoals aardolie, aardgas of steenkool. Wordt hiermee elektriciteit gemaakt, dan komt CO2 vrij. In Nederland wordt het grootste deel van de elektriciteit met fossiele brandstoffen gemaakt. Deze fossiele brandstoffen zijn eindig en raken een keer op. Alternatief voor fossiele brandstoffen is duurzame energie.

Fotovoltaïsch is afkomstig van het Engelse woord ‘Photo Voltaic: ‘Photo (=licht) en Voltaic (=elektriciteit). Afkorting PV. Een fotovoltaïsche cel wordt ook wel PV cel genoemd en is het bekendste en meest toegepaste type zonnecel. Zonnepanelen worden ook wel PV panelen genoemd. Zonnecellen in een zonnepaneel vangen licht op en zetten dit om in elektriciteit.

Gelijkstroom (DC) is een stroom met een constante stroomrichting. Gelijkstroom wordt geleverd door batterijen, accu’s en zonnepanelen. Uit het stopcontact in je huis komt wisselstroom (230 V). Bij zonnepanelen zet een omvormer de gelijkstroom om naar wisselstroom (AC).

Grid-connected PV-panelen systeem is een ander woord voor een netgekoppeld systeem. De opgewekte elektriciteit van zonnepanelen kun je zelf gebruiken, het overschot kun je terugleveren aan het openbare elektriciteitsnet. Dit PV-panelen systeem wordt het meest gebruikt in Nederland; tegenhanger is het autonome PV-panelen systeem.

Gridpariteit is hetzelfde als ‘netpariteit’. Het is het moment waarbij elektriciteit uit zonnepanelen net zoveel heeft gekost als elektriciteit die u koopt bij de energieleverancier via het elektriciteitsnet.

Groene energie wordt ook wel duurzame energie of alternatieve energie. Het is energie uit onuitputtelijke bronnen, zoals zonne-energie. Nederland wil in het jaar 2020 20% van de totale energiebehoefte als groene energie opwekken.
Met groene energiebronnen worden energiebronnen bedoeld, die nooit op zullen raken zoals zonne-energie, wind, water en biomassa. Door gebruik te maken van zonne-energie, waterkracht, biomassa, warmtekracht en aardwarmte kunnen we duurzame energie opwekken en worden we minder afhankelijk van traditionele energiebronnen.

Groene stroom is elektriciteit opgewekt uit duurzame energiebronnen. Gewone elektriciteit heet ‘grijze stroom’. Er zijn verschillende manieren waarop groene stroom opgewekt kan worden. Je leest het bij soorten duurzame energie. Huishoudens kunnen met zonnepanelen eenvoudig groene stroom maken.

Een stroomgroep is een verzameling van stopcontacten, lichtpunten en schakelaars die onderling verbonden zijn. Deze groep heeft één gemeenschappelijke zekering, meestal 16 ampère. Als u besluit om zonne-energie met zonnepanelen op te wekken, is het soms nodig dat er een aparte groep wordt geplaatst. Leveren de zonnepanelen meer dan 600 Wp vermogen, dan is hier een aparte groep voor nodig.

Insolatie is de hoeveelheid zonneschijn die een bepaald gebied gedurende een vastgestelde tijd ontvangt. In Nederland ontvangen we per jaar per vierkante meter ongeveer 1000 kWh pure zonne-energie. Met zonnepanelen kun je hiervan direct profiteren. De zon geeft zoveel energie, dat als dit zou worden opgevangen, we in 1 uur al genoeg hebben om het totale energieverbruik van de hele wereld af te dekken.

Inverter is een ander woord voor omvormer, een belangrijk onderdeel van een PV-panelen systeem. Dit apparaat zet de gelijkstroom, die een zonnepaneel produceert, om in wisselstroom. Wisselstroom is in huis bruikbaar en kan worden terug geleverd aan het openbare elektriciteitsnet. De levensduur van een inverter is ongeveer 15 jaar.

Een kilowattuur (kWh) is de meeteenheid voor elektriciteitsverbruik. Een gemiddeld huishouden in Nederland verbruikt 3500 kilowattuur elektriciteit.

1 kilowatt= 1000 watt, 1000 kilowatt = 1 megawatt, 1000 megawatt = 1 gigawatt, 1000 gigawatt = 1 terawatt
Energie kun je uitdrukken in kilowattuur, maar ook in bijvoorbeeld Paardenkracht, Joule en Calorie. De eenheid van energie is Joule. Een apparaat met een vermogen van 1000 Watt verbruikt in 1 uur 1 kWh. Zet je 1 keer per week de wasdroger aan, dan verbruik je per jaar 100 kWh elektriciteit. Kijk je elke dag 4 uur televisie, dan verbruik je per jaar 300 kWh. Dit is afhankelijk van het type tv (bijvoorbeeld led of plasma).

Zonnepanelen kunnen keurmerken hebben. Waar staat het CE keurmerk voor? En wat betekent RoHS en TÜV? Wat zijn ISO en IEC? We leggen de keurmerken voor zonnepanelen uit.

CE keurmerk
Het CE keurmerk moet vermeld zijn op de zonnepanelen, anders mogen ze niet in Nederland worden verkocht. CE is een Europees merkteken dat het product voldoet aan de Europese wetgeving. Het is geen kwaliteitskeurmerk. Soms is voorafgaande keuring door een erkende instelling vereist. Controles worden uitgevoerd door overheidsinstellingen, in Nederland is dit de Voedsel en Waren Autoriteit.

IEC certificaat
De IEC (International Electrotechnical Commission in Zwitserland) ontwikkelt algemene internationale normen voor de veiligheid van elektrische componenten en apparatuur. De IEC is niet verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van deze normen. Dit vindt veelal plaats door een onafhankelijk testlaboratorium. Zonnepanelen worden geproduceerd conform industriestandaard IEC61215. De zonnepanelen moeten een serie tests doorlopen. Daarnaast moeten ze geschikt zijn voor langdurig buitengebruik onder diverse weersomstandigheden. In de tests wordt gelet op de betrouwbaarheid, de duurzaamheid, het rendement en in welke mate de prestaties teruglopen over de jaren. Zonder dit certificaat is verkoop niet mogelijk.

ISO
ISO 9001/9002/9003 en ISO 14001 zijn aanduidingen dat het kwaliteitssysteem van een organisatie is gecertificeerd op basis van een van de ISO normen 9001, 9002, 9003, resp. 14001 (specifiek voor milieu) uitgegeven door de International Organization for Standardization. Het ISO certificaat zegt alleen dat het kwaliteitssysteem van de organisatie aan zekere eisen voldoet. Het zegt weinig over de kwaliteit van de geleverde producten of diensten. De varianten 9002 en 9003 zijn sinds eind 2003 niet meer geldig. Keuringen (zogenaamde audits) en controles worden uitgevoerd door diverse certificatie-instellingen. ISO is hier zelf niet bij betrokken. ISO 9001 en de milieucertificering ISO 14001 zijn de gewenste protocollen die gevolgd moeten worden tijdens de productie.

RoHS
RoHS komt van het Engelse ’Restriction of Hazardous Substances’, oftewel ‘Beperking van Gevaarlijke Stoffen’. Iedere lidstaat van de EG moet een eigen wet aannemen om deze richtlijn in te voeren. De richtlijn geldt ook voor zonnepanelen. De volgende stoffen vallen onder de richtlijn: cadmium, chroom (zeswaardig), lood, kwik, PBB en PBDE. Deze laatste twee zijn vlamvertragers die in sommige plastics worden gebruikt.

TÜV
De Duitse goedkeuring TÜV wordt wereldwijd aanvaard als een van de meest betrouwbare. Duitsland is koploper in groene energie en specifiek zonne-energie. De meeste innovaties komen hier vandaan. TÜV zorgt voor een periodieke inspectie van de productie. Een TÜV-ID fabrikant heeft een IEC 61215 kwalificatie. Deze test omvat alle zaken die verantwoordelijk zijn voor de veroudering van een zonnepaneel (zonlicht, UV-straling, klimaatveranderingen, koude, warmte, vochtigheid, mechanische parameters, wind, sneeuw, hagel). Verder is er een veiligheidstest. Deze test omvat de elektrische veiligheid tegen elektrische shocks (voor zonnepanelen volgens klasse II-veiligheid). Als de zonnepanelen fabrikant voldoet aan de eisen, ontvangt hij een TÜV-ID certificaat.

De laadregelaar zonnepaneel is onderdeel van een losstaand zonnepanelen systeem. Een laadregelaar zorgt voor het opladen van een zonnepaneel-accu. In een zonnepaneel-accu kan de elektriciteit bewaard worden. Een netgekoppeld zonnepanelen systeem heeft geen laadregelaar nodig, maar wel een omvormer.

Er zijn drie soorten meters voor elektriciteit. De manier waarop u de terugleververgoeding ontvangt, hangt af van uw meter.

1. De analoge meter (Ferraris teller)
Dit is de meest voorkomende meter. Het wieltje draait terug als u meer stroom opwekt dan verbruikt. Zo wordt automatisch de door de zonnepanelen opgewekte, maar niet verbruikte stroom afgetrokken van het stroomverbruik.

2. De digitale meter zonder teruglevermeter
Voor de terugleververgoeding heeft u een digitale meter met terugleverwerk nodig. Wanneer u een meter heeft die alleen afname kan registreren, dan kan de netbeheerder de meter te vervangen.

3. De digitale meter met teruglevermeter
Deze meter is geschikt voor teruglevering van elektriciteit van zonnepanelen. Geef aan uw netbeheerder door dat u stroom gaat terugleveren. De netbeheerder gebruikt u meterstanden voor de terugleververgoeding. Deze noemt men ook wel “slimme meter”.

Bij het kiezen van een geschikte omvormer bij de zonnepanelen is het ook belangrijk rekening te houden met de bestaande elektrische aansluiting. Omvormers die een vermogen van meer dan 600 W kunnen leveren, moeten worden aangesloten op een aparte stroomgroep. Omvormers tot circa 3500 W kunnen op een normale groep van 16A worden aangesloten.

MPP staat voor Maximum Power Point Tracking. Een omvormer probeert een zo hoog mogelijk vermogen af te leveren. De hoeveelheid licht die op zonnepanelen valt is variabel. De constante zoektocht van de omvormer naar de maximale opbrengst in vermogen heet Maximum Power Point Tracking. Een aantal merken omvormers hebben meerdere MPP Trackers aan boord, daardoor kunnen strings afzonderlijk werken. SolarEdge heeft een systeem met voor ieder paneel een afzonderlijke MPP Tracker, zodat hindelijke schaduw geen problemen geeft.

Bij een netgekoppeld zonnepanelen systeem worden zonnepanelen aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. Zo word je je eigen energieleverancier en zal je stroommeter tijdens zonnige uren terugdraaien. De niet-verbruikte elektriciteit van de zonnepanelen wordt verkocht aan het elektriciteitsbedrijf, waarvoor je een vergoeding krijgt. De meeste Nederlandse huishoudens kiezen voor zo’n netgekoppeld PV-panelen systeem. Zo’n systeem bestaat uit een set zonnepanelen, omvormer, montagemateriaal en soms meetapparatuur. De omvormer zet de zonne-energie van de zonnepanelen om in bruikbare wisselstroom. De installatie kun je het beste uitbesteden aan een ervaren installateur. Zo ben je verzekerd van het beste rendement van zonnepanelen.

Netpariteit is hetzelfde als ‘gridpariteit’. Het is het moment waarbij elektriciteit uit zonnepanelen net zoveel heeft gekost als elektriciteit die u koopt bij de energieleverancier via het elektriciteitsnet.

Een omvormer is een belangrijk onderdeel van een netgekoppeld zonnepanelen systeem. Dit apparaat zet de gelijkstroom van zonnepanelen om in wisselstroom. Wisselstroom is in huis bruikbaar en kan worden terug geleverd aan het openbare elektriciteitsnet. Hier ontvangt u een vergoeding voor. De levensduur van een omvormer is ongeveer 10 tot 15 jaar. Een omvormer heet ook wel ‘inverter’.

Zonnepanelen vragen nauwelijks onderhoud. Het is voldoende om eens per jaar te controleren of de zonnepanelen nog goed vast zitten. Dit kunt u zelf doen of laten doen. Sommige PV- systemen geven zelf aan wanneer een paneel niet goed functioneert. Er zijn bepaalde systemen die u aan kunt sluiten op de computer en waarop het uit te lezen is.
Wanneer de panelen er echt smerig (als in grote vlekken of obstakels) uitzien, is het van belang dit schoon te maken. Stof, pollen, vogelpoep of bladeren kunnen oorzaak zijn van vieze panelen. Een jaarlijkse reiniging is alleen nodig als de zonnepanelen staan opgesteld nabij een spoor, drukke snelwegen, boerderijen of onder de rook van zware industrie.

Maakt u, de zonnepanelen schoon, dan moet dit met beleid. Schoonmaakmiddelen kunnen voor krassen zorgen die het opwekken van energie niet bevorderen of zelfs verstoren. Gebruik water met een doek of spons om vieze vlekken te verwijderen en maak hierna de panelen weer droog. Houd zelf in de gaten wanneer schoonmaak nodig is zo ontwikkelt u voor uzelf een patroon. Regen (en eventueel sneeuw) zorgen er meestal al voor dat uw zonnepanelen relatief schoon blijven. Wanneer er één zonnepaneel echt vies is (bijvoorbeeld doordat er bladeren op gevallen zijn die de helft van een zonnepaneel bedekken), heeft dit wel implicaties voor de rest van het systeem. Door dit ene bedekte paneel zal de rest van de zonnepanelen namelijk ook allen minder elektriciteit opwekken. Dus, bijhouden is wenselijk.

Wij bieden de optie van overspanningsbeveiliging aan op zonnepanelen. Als de bliksem in slaat vlak bij de panelen, dan wordt deze overlopende stroom onderbroken, voordat dit bij de omvormer en de rest van het electrische systeem in huis/ het gebouw kan komen. Normaal vloeit deze spanning af via de buitenkant van het huis. We plaatsen een speciaal kastje dat aan aarde hangt. Hierin zit voor iedere string een module die de piekspanning (boven 1000V) via de aarde laat afvloeien. 100% Veilig dus en uw zonnepanelen systeem zal jarenlang goed blijven werken. Deze module zal daarna wel vervangen moeten worden. Hiervoor werken wij met Dehn. Het aanleggen van een overspanningsbeveiliging is niet verplicht, maar als de bliksem is ingeslagen en de omvormer is kapot, dan weet u in ieder geval dat dit voorkomen had kunnen worden.

Bij PV installaties is potentiaalvereffening (aarding) het koppelen van de metalen constructie waar de zonnepanelen op liggen aan aarde. Het doel hiervan is, het op een gecontroleerde manier laten afvloeien van ongewenste spanningsverschillen. Hierdoor wordt oa. ook metaalcorrosie voorkomen en bevordert het de veiligheid en duurzaamheid van de gehele installatie.

Voordat een zonnepaneel de fabriek verlaat, wordt bepaald hoe groot het vermogen is. Dat vermogen wordt gemeten onder vooraf gedefinieerde condities. Aangezien een paneel gevoelig is voor straling EN temperatuur is wereldwijd afgesproken het paneelvermogen te meten bij een instraling van 1000W/m2 en een paneeltemperatuur van 25 graden Celsius. We noemen dat ‘Standard Test Conditions’, afgekort STC.

Een string is een aantal in serie aan elkaar geschakelde zonnepanelen. Om meerdere zonnepanelen tegelijk aan te sluiten op één omvormer is het mogelijk panelen in serie te schakelen. Dat heet een string panelen. Het voordeel van een string is dat er voor meerdere zonnepanelen maar één omvormer nodig is en de kabelverliezen kleiner zijn. Nadeel is dat de string net zo goed presteert als het slechtste zonnepaneel. Als er in de string een zonnepaneel is dat bijvoorbeeld schaduw heeft, beïnvloedt dat de opbrengst voor de hele string. Vergelijk het met de zwakste speler in een teamsport. Heeft een string regelmatig hinderlijke schaduwval de gehele dag, dan is het wijselijk om voor het SolarEdge omvormer systeem te kiezen. Deze hebben optimizers zodat ieder paneel op zich zelf kan werken. Het systeem is wel wat duurder maar haalt deze extra kosten over langere tijd terug.

Volt, afgekort V, is de eenheid van elektrische spanning. Deze eenheid is genoemd naar de Italiaanse natuurkundige Alessandro Volta. Hij is de uitvinder van de eerste chemische batterij uit (rond 1800). Elektrische spanning is een gevolg van potentiaalverschil tussen twee polen. Dit wordt ook voltage genoemd. Zonnepanelen worden uitgedrukt in Volt, Ampere en Watt.

Wattpiek (Wp) is de eenheid om het vermogen van zonnepanelen uit te drukken. Het aantal Wattpiek is het vermogen dat zonnepanelen leveren als de zon er vol op schijnt. Deze ideale omstandigheden voor zonnepanelen komen in Nederland nauwelijks voor. Daarom wordt het vermogen van een zonnepanelen-systeem gemiddeld gecorrigeerd met de factor 0,9 afhankelijk van plaatsingshoek en afwijking vanaf het zuiden. Eén wattpiek (Wp) vermogen staat in Nederland gelijk aan een vermogen 0,9 kilowattuur (kWh). Zo levert een systeem van 2000 Wp op jaarbasis ongeveer 1800 kWh elektriciteit. Een gemiddeld huishouden verbruikt jaarlijks zo’n 3600 kWh elektriciteit. Zo voorziet een systeem van 2000 Wp in 50% van de elektriciteitsbehoefte.

Wisselstroom (AC) is het soort elektriciteit dat via het elektriciteitsnet geleverd wordt. Wisselstroom is een elektrische stroom met periodiek wisselende stroomrichting. Wisselstroom is de tegenhanger van gelijkstroom (DC, stroom met een constante stroomrichting). Bij zonnepanelen zet een omvormer de opgewekte gelijkstroom om naar bruikbare wisselstroom.

Zonneboilers zijn dus geen zonnepanelen! Een zonneboiler of zonnecollector gebruikt zonlicht om water warm te maken. Een zonneboiler is een buizensysteem gevuld met water dat op het dak van een huis geplaatst wordt. Het water in een voorraadvat wordt daarmee verwarmd. Als het water niet warm genoeg is kan het worden naverwarmd. Dat gebeurt meestal door de cv ketel. Er zijn ook zonneboilers die het huis kunnen verwarmen.

Ontdek wat u kunt besparen

keyboard_arrow_up