Ferrarismeter of slimme meter met zonnepanelen?

Moet ik mijn ferrarismeter (draaischijfmeter) vervangen als ik zonnepanelen plaats?

Als u zonnepanelen wilt kopen of al hebt laten plaatsen op het dak van uw woning dan wordt vaak de oude energiemeter in de meterkast vervangen. Het proces van het vervangen van uw ‘oude’ meter wordt meestal in gang gezet nadat u uw zonnepanelen systeem hebt aangemeld via de website www.energieleveren.nl.

Zonnepanelen aanmelden bij Energieleveren.nl

Het is belangrijk dat u uw zonnepanelen systeem aanmeldt bij Energieleveren.nl. Deze website is een gezamenlijk initiatief van alle netbeheerders in Nederland. De netbeheerder is verantwoordelijk voor een stabiele energievoorziening in Nederland. Zonnepanelen hebben steeds meer invloed op de stabiliteit van het openbare net, het is daarom van belang dat het totaal aan te plaatsen zonnepanelen vermogen (Wp) bekend is bij uw netbeheerder.

Nadat u het systeem hebt aangemeld via www.energieleveren.nl zal uw netbeheerder controleren of uw meter ‘geschikt’ is om het door u opgewekte zonnestroom te salderen. Salderen houdt in dat u de stroom die u het elektriciteitsnet invoedt d.m.v. zonnepanelen mag verrekenen met uw verbruik.

ferrarismeter zonnepanelen

Voorbeeld salderen

Stel u hebt een verbruik van 3.500 kWh per jaar en u wekt met uw zonnepanelen stroom op waarvan u 2000 kWh teruglevert aan het openbare net, dan hoeft u per saldo slechts 1.500 kWh stroom af te rekenen met uw energieleverancier. Het teruggeleverde stroom wordt 1 op 1 verrekend met uw afname. Particulieren met zonnepanelen mogen onbeperkt alle stroom die het net wordt ingevoed salderen met het verbruik. Dit is wettelijk geregeld, zie Elektriciteitswet 1998 artikel 31c (Artikel 31c Elektriciteitswet 1998) en 95c (Artikel 95c Elektriciteitswet 1998), ook wel bekend als ‘het amandement Samsom’.

Aanpassen salderingswet

Let op: In het regeerakkoord van 2017 heeft het kabinet de ambitie geformuleerd om in 2020 de salderingsregeling aan te passen naar een terugleversubsidie. Meer informatie over deze wijziging leest u in het artikel: Regeerakkoord 2017: ’terugleversubsidie na 2020’.

Advies op maat?

Ontdek wat u kunt besparen en vraag vrijblijvend een offerte op maat aan!

salderen_2020_zonnepanelen

Ferrarismeter volgens netbeheerder ongeschikt

Van uw netbeheerder zal u, nadat u het zonnestroomsysteem hebt aangemeld bij Energieleveren.nl, een brief ontvangen waarin wordt aangegeven dat uw ferrarismeter (draaischijfmeter) niet geschikt is om zonnestroom te salderen. U dient uw ferrarismeter te vervangen voor een slimme meter volgens de netbeheerder.

Ferrarismeter slimmer dan een slimme meter voor bezitters van zonnepanelen?

Met een ferrarismeter saldeert u automatisch en anoniem. Er vindt geen dataverkeer plaats, daarbij: het is niet mogelijk om de ferrarismeter te ‘hacken’. Als deze eigenschappen belangrijk voor u zijn dan kunt u de slimme meter weigeren, het laten hangen van de ferrarismeter heeft namelijk ministeriële goedkeuring. Bovendien, mocht uw energieleverancier in de toekomst een lager tarief voor de teruggeleverde stroom willen hanteren, of een heffing/belasting op teruggeleverde stroom willen toepassen, dan bent u hiervan gevrijwaard met een ferrarismeter.

Als u vertrouwen hebt in de netbeheerder, dan is ons advies om uw ferrarismeter te vervangen. Een voordeel van de slimme meter is dat u inzicht krijgt in het totaal aan teruggeleverde stroom. Met een ferrarismeter is dit niet bij te houden.

Heeft u geen vertrouwen in de netbeheerder, dan is ons advies om de slimme meter te weigeren en de ferrarismeter te behouden. U kunt de ferrarismeter altijd nog vervangen in de toekomst.

Ferrarismeter met terugloopblokkering

Niet alle ferrarismeters zijn geschikt voor salderen. Het is mogelijk dat het wieltje (draaischijf) niet terugdraait. Er zit dan een zogenaamde ‘teruglooprem’ (terugloopblokkering) op. Wij kunnen tijdens een schouw op locatie direct zien of uw ferrarismeter is uitgevoerd met een teruglooprem. Is dit het geval dan is ons advies om de meter te vervangen. Teruggeleverde stroom wordt namelijk niet geregistreerd en zo geeft u gratis uw zonnestroom weg.

ferrarismeter met teruglooprem

Symbool teruglooprem ferrarismeter

Het is ook mogelijk dat het wieltje van uw ferrarismeter wel terugloopt, maar de getallen niet. Ook in dit geval is ons advies om de meter te vervangen.

Weigeren van slimme meter bij plaatsing zonnepanelen

Als u de slimme meter van uw netbeheerder wilt weigeren dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken. Vraag uw netbeheerder eerst om een schriftelijke verklaring waarom uw ferrarismeter vervangen dient te worden en op grond van welk stuk wetgeving. Het is belangrijk dat de netbeheerder dit schriftelijk bevestigd aan u.

Het mogen behouden van uw ferrarismeter is vastgelegd in een kamerstuk uit 2006 (KVR-25234) van de minister van Economische Zaken. Daarnaast kunt u een beroep doen op artikel 95m (Artikel 95m Elektriciteitswet 1998) van de Elektriciteitswet 1998.

keyboard_arrow_up